Посетени са 27 сигнала за нарушаване на нощната тишина в Сливен

27 сигнала за нарушаване на нощната тишина са посетени от служители на участъци „Надежда” и „Запад” към РУ-Сливен на 6 май по времена празника Хедерлези. На 5 и 6 май на територията на РУ-Сливен са осъществили действия съвместно със служители на Зонално жандармерийско управление-Бургас по недопускане на нарушения  на обществения ред- нарушаване на тишината, предотвратяване на междуличностни конфликти и масови сбивания. Посетени са 27 сигнала за нарушаване на нощната тишина, съставени са 4 акта по наредбата на община Сливен, 36 акта и 16 фиша за нарушаване на Закона за движение по пътищата, един  задържан за неизпълнение на полицейско разпореждане. По време на акцията са иззети две музикални уредби.