Поредна стъпка към облагородяването на района около църквата в парк „Юнак“

Община Сливен сключи договор за проектиране и авторски надзор за благоустрояване на пространството около новостроящата се църква в парк „Юнак“. Това е поредната стъпка към реализация на идеята на кмета Стефан Радев за облагородяване на района, където беше изградена нова улица и се извършват поетапни благоустройствени подобрения.

„Целта ни е мястото да придобие изцяло нов облик и да го превърнем в привлекателен център за отмора за жителите и гостите на града, особено около новоизграждащия се православен храм на хълма в парк „Юнак“, коментира Радев.

 Според изискванията на Община Сливен, в проекта трябва да се заложи достъпна среда за хора с увреждания, достъп до църквата от всички 7 подхода, поставяне на пейки, кошчета за смет, осветителни тела и озеленяване.

По време на онлайн срещи бяха предложени и обсъдени варианти за визия на обекта в архитектурната му част. След препоръки по детайлите от страна на Общината, бяха нанесени корекции. Предстои окончателното одобрение след представяне от проектантския колектив на цялостната разработка по всички части на проекта.