Поредна ротация на американски военни на учебен полигон „Ново село“

На учебен полигон „Ново село“ продължава съвместната българо-американска подготовка “Joint Training”, която започна в началото на годината и ще приключи до 30 юни, съобщиха от Министерство на отбраната.

Предстои поредното предислоциране на 100 до 150 американски военнослужещи от Германия с необходимата екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси, както и с до 15 бойни машини на пехотата.

В съвместната подготовка участват сили и средства от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Съвместните учения и тренировки обикновено са краткосрочни и помагат да се гарантира нашата готовност и оперативна съвместимост като съюзници в НАТО.

Тази поредна ротация на американски военнослужещи в България е част от двустранното сътрудничество и обучение в областта на отбраната съгласно условията на сключеното през 2006 г. между правителствата на България и САЩ Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната.

Съвместните учения повишават боеспособността на българските въоръжени сили и допринасят за оперативната съвместимост в национален и в съюзен формат и са значима част от процеса на постоянно адаптиране на Алианса към променената среда на сигурност и израз на приноса ни към колективната отбрана.