Полковник Георгиев встъпи в длъжност „Административен ръководител – председател” на Военен съд – Сливен

На 20.07.2020 година полковник Георги Панев Георгиев встъпи в длъжност  „Административен ръководител – председател” на Военен съд – Сливен. Мандатът на полковник Георгиев е втори. За първия мандат съдия Георгиев беше избран през 2014 година, като от месец октомври 2019 год., до избора му на 07.07.2020 година той беше „Изпълняващ длъжността   административен ръководител – председател”.

Полковник Георги Георгиев на 17.07.2020 година подписа Акта за встъпване в длъжност на тържествена церемония в Съдебната палата гр. София в присъствието на магистрати и съдебни служители. Председателят на Военно-апелативния съд – полковник Димитър Фикиин, председателят на Военен съд – София – полковник Мадлен Димитрова и председателят на  Военен съд – Пловдив – полковник Асен Шопов отправиха своите поздравления към полковник Георгиев за встъпването в длъжност.

Полковник Георги Панев Георгиев е в системата на правораздаването от 1993 година като следовател в ОСС – Сливен. Във  военното правораздаване е от месец септември 1995 година, назначен като  младши съдия във Военен съд – Сливен. През годините до 2010 година е работил като член-съдия, след което през периода 2010 г. – 2014 г. е изпълнявал длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Военен съд – Сливен”.