Полезна информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Сливен

По данни на Дирекция „Български документи за самоличност“ за област Сливен през 2023 година изтича валидността и подлежат на подмяна 7 531 лични карти.

С вече изтекъл срок на валидност за 2021 г. и за 2022 са 1 633 лични карти на жители на област Сливен.

През 2022 год. от сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Сливен са приети 21 369 заявления за лични карти и 19 104 заявления за паспорти. Издадени са 21 565 лични карти и 19 219 паспорта.

Чрез предоставяния от сектор „Български документи за самоличност“ организиран прием на заявления са приети 152 заявления. От тази услуга са се възползвали служители от фирма „Е. Миролио ЕАД“ – Сливен; потребители на социални услуги в ДПЛУИ И ДПЛПР гр. Твърдица; жители на селата Стрелци и Боринци, общ. Котел; жители на селата Блатец, Гавраилово и Злати войвода, общ. Сливен.

Сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР Сливен продължава да приема заявления чрез „Организиран прием”. За целта трябва да се изпрати искане до директора на ОДМВР-Сливен на адрес ул. „Ген. Скобелев” №5 или на ел.поща sliven@mvr.bg.

Напомняме на гражданите, че могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в РУ Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.

Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:

e-uslugi.mvr.bg

всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

  • лична карта и/или паспорт
  • удостоверение за събития свързани с издаването на документи

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева;

– звена БДС при ОДМВР – Сливен и РУ Нова Загора работят с удължено работно време в делнични дни от 8.00 – 18.00 часа без прекъсване;

– звено БДС в РУ – Твърдица работи с работно време от 8.30 – 12.00 часа и 13.00 – 17.30 часа.

 

Готовите лични документи се получават в звеното БДС на ОДМВР Сливен, където е подадено заявлението.