Поклон, Апостоле!

Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме 186-та годишнина от рождението на Васил Левски – една от най-светлите, ненакърними и извисени личности от българския героичен пантеон.

Заедно с тържествените слова, ритуалната почит и венците на признателност, които благодарно ще обсипят паметниците на Апостола в цялата страна, днес е редно да се замислим и за това доколко сме достойни и съизмерими с неговото дело и човешки подвиг. Пазим ли заветите на Левски за чест, правдолюбие, преданост на идеалите, безпрекословно служене на свободата и отечествения дълг, скромност, братство, омерзение към предателството и нихилизма, мечтата му за „чиста и свята република“?

Живеем в сложно и превратно време, което „ни обръща“. Но и ние можем „него да обръщаме“, ако застанем смело, категорично и единни зад националните си цели и идеали.

А ако имаме нужда от стожер и пример, той винаги ще бъде в нас и с нас – Васил Иванов Кунчев, Левски, Апостола на българската свобода. За останалото ще ни трябват: „Дела, а не думи!“.

Поклон и вечна памет, Апостоле!

Да живее България!

Минчо Афузов,

областен управител на област Сливен