Подобряване на материалната база и спешната помощ обещават докторите в листата на ГЕРБ и СДС

Кандидат-депутатите от ГЕРБ и СДС в Сливен д-р Наталия Канева и д-р Славян Тъмнев представиха основните приоритети в предизборната програма на ГЕРБ в сферата на здравеопазването.

За преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ е заложено подобряване работата на системата за спешна помощ чрез модернизиране на инфраструктурата, сградния фонд, автопарка и апаратурата във всички структури. Това заяви осмият в листата на ГЕРБ и СДС Сливен д-р Славян Тъмнев. Ще се разработят и механизми и ще се осигурят средства за гарантиран достъп до медицински и дентални грижи в регионите с ограничен достъп до пълен обем здравни услуги. Ще се работи и за кадрово обезпечаване с лекари от всички специалности и професионалисти по здравни грижи. „Начините за това са равномерно разпределение по места, целенасочени стимули за медицински кадри в отдалечените и труднодостъпни региони и местата с липса на достъп до пълния обем базови здравни услуги. Трябва да се мотивират младите колеги да работят в малки и отдалечени населени места чрез високо възнаграждение от три допълващи се източника – общината, държавата и лечебното заведение“, обясни д-р Тъмнев.

От своя страна д-р Наталия Канева обяви, че в програмата на ГЕРБ е заложено средното брутно месечно възнаграждение на лекар в страната в края на мандата да достигне размера на три средни брутни работни заплати в публичния сектор. Съотношението на възнагражденията лекар, професионалист по здравни грижи и санитар/болногледач ще е 3:2:1.

„Залагаме и на ефективно използване средствата от Европейския социален фонд за постигане на заложените в сектор „Здравеопазване“ политики. Това са инвестиции в иновативна медицинска апаратура, ключови мерки за енергийна ефективност, модернизация на сградния фонд и материалната база, както и различни европейски финансови механизми. Гарантирано повишаване качеството на детското и майчиното здравеопазване и профилактика за по-добро здраве и качество на живот. Ще продължи и работата по изграждането на Национална здравна информационна система“, каза още д-р Канева.

Пандемията от COVID-19 постави здравната система в нова, изключително трудна и непозната ситуация, заяви д-р Канева и допълни, че предприетите мерки са абсолютно адекватни. Осигурени са достатъчно болнични легла и спешно са изготвени протоколи за лечение в съответствие с европейските и световни стандарти.

Събитието за представяне на приоритетите в здравеопазването се проведе онлайн, при спазване на противоепидемичните мерки и е достъпно за гледане в официалния канал на ГЕРБ Сливен – https://www.youtube.com/watch?v=cL4xFpuCZ_8

На 4 април гласувайте с номер 28 в бюлетината за силните кандидати на ГЕРБ и СДС.