Почти 70% спад на приходите от нощувки в сливенските хотели

По данни на Националния статистически институт през юни 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през юни 2020 г. в област Сливен е 3 067, като е намалял с 63.2% в сравнение с юни 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 2 755 и също са намалели с 58.2% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 82.0%, спрямо юни 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Италия – 74, Германия – 63 и Румъния – 43.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2020 г. в област Сливен е 5.9%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 8.2 процентни пункта.

През юни 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 2 040 и е намалял с 61.1% спрямо юни 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 95.1%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през юни 2020 г. са с 88.3% по-малко спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Румъния – 27, Италия – 13 и Германия – 11 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през юни 2020 г. са 119 065 лв. и са намалели с 69.1% спрямо юни 2019 година.