Почистване на река Тунджа от едрогабаритни отпадъци

В ход e почистването на река Тунджа от едрогабаритни отпадъци. Дейностите се извършват от Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ и ямболски земеделски производител, който е предоставил тежка техника.

Кметът на Ямбол Валентин Ревански изказва благодарност за предоставената техника. „Използвам случая отново да призова гражданите на Ямбол да пазят река Тунджа чиста и да не изхвърлят отпадъци в коритото ѝ. Общината полага усилия, за да живеем в един по-чист град, но всичко зависи основно от нас, гражданите на Ямбол.“, подчерта Валентин Ревански.

Екологичната операция ще приключи до края на седмицата.

Дейностите са етап от цялостното почистване на небетонираното корито на реката.

Следващата фаза е свързана с изчистването на бетонното кюне, за по-добра проводимост, което ще започне след получаване на разрешение от Басейнова дирекция Пловдив.

Припомняме, че преди няколко месеца бяха отстранени папурова растителност и храсти, които изпълваха коритото на реката повече от десетилетие.