Почасовото заплащане в България – най-ниското в ЕС

България е с най-ниски почасови разходи за труд (6,5 евро) в Европейския съюз, сочат данни на Евростат, съобщава „Икономически живот“.

Най-високи са ставките в Дания (45,8 евро).

През 2020 г. средните почасови разходи за труд в икономиката (без земеделието и публичната администрация) се оценяват на 28,5 евро в ЕС и 32,3 евро в еврозоната, в сравнение с 27,7 евро и 31,4 евро съответно през 2019 г.

Евростат изтъква големите разлики между отделните държави, като най-ниските почасови разходи за труд са регистрирани в България (6,5 евро), Румъния (8,1 евро) и Унгария (9,9 евро), а най-високи в Дания (45,8 евро), Люксембург (42,1 евро) и Белгия (41,1 евро).

Почасовите разходи за труд в промишлеността са 28,8 евро в ЕС и 34,8 евро в еврозоната. В строителството те са съответно 25,6 евро и 29,0 евро. При услугите почасовите разходи за труд са 28,2 евро в ЕС и 31,1 евро в еврозоната.

Уточнява се, че двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и разходи различни от заплати (напр. Социални вноски на работодателите). Делът на разходите без заплати в общите разходи за труд за цялата икономика е 24,5% в ЕС и 25,0% в еврозоната. Най-високи са във Франция и Швеция с по 32%, България е осма отзад напред с малко над 15%.

Между 2019 и 2020 г. почасовите разходи за труд са нараснали с 3,1% в ЕС и с 2,9% в еврозоната.

За държавите-членки извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили във всички държави-членки през 2020 г., с изключение на Хърватия (-1,0%), като най-голямото увеличение е регистрирано в Унгария (+ 7,9%), България (+ 7,8% ), Чехия (+ 7,4%) и Румъния (+ 7,2%). Те са се увеличили най-малко в Швеция (+ 1,1%) и Дания (+ 2,0%).