По-високи глоби и по-ниска скорост по магистралите искат от МВР

По-високи глоби за нарушителите и по-ниска скорост на движение по българските магистрали предлагат от МВР в публикувания за обществено обсъждане проект за промени в Закона за движение по пътищата.

Законопроектът предвижда намаляване на максимално допустимата скорост по автомагистралите от 140 км/ч да стане 130 км/ч. С проекта за промени се въвеждат и разпоредби, регламентиращи по строги санкции за лицата, които извършват системно тежки нарушения. За тези случаи глобите се уввеличават дву- и трикратно. За част от случаите глобите се повишават и при първо нарушение.

Водачите ще се наказват с лишаване от право да шофират за срок от три месеца и с глоба от 200 лева, когато: няма регистрационни табели на превозните средства; поставил е или използва устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право; откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол; откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението; наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие; при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство и други. Досега, наказанието в тези случаи е за срок от 1 до 6 месеца и глоба от 50 до 200 лв.

Увеличават се и наказанията за нерегламентирани състезания по пътищата. При системни нарушения глобата става тройна, а шофьорската книжка се отнема за три години.

600 лв. ще е глобата за управление на превозно средство при без шофьорска книжка или когато тя е отнета, както и когато водачът е с установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества

Връща се забраната за поставяне на поставя фолио на челното стъкло и стъклата на предните странични врати на превозните средства.

Глобата за паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места става 150 лева.

От 50 на 100 лева се увеличава глобата за водачите, когато без уважителни причини не представят в определения срок превозното си средство за технически преглед.

За превишаване над 40 км/ч на скоростта в населено място, освен глоба от 600 лв. се предлага и два месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Същото наказание са предвижда и за превишаване на разрешената скорост от 50 км/ч в извън населено място.

От МВР заявяват, че основни мотиви за това са, че законопроекта цели повишаване на безопасността на движението по пътищата, както и увеличаване на превантивния ефект. Други мотиви са подобряване ефективността и ефикасността на контролната дейност, ограничаване на усещането за безнаказаност в нарушителите на правилата за движението по пътищата чрез бързо, ефективно и възпитателно производство.

От МВР посочват още, че с проекта за промени се улесняват процедурите по съобщаване и връчване на издадените фишове, електронните фишове и наказателните постановения. Предвижда се възможност фишовете да се връчват, както лично на нарушителя срещу подпис от контролните органи, посочени в ЗДвП, така и от служители на Министерството на вътрешните работи и на административните органи при осъществяване на административно обслужване по смисъла на Закона за администрацията.

Връчването ще може да се извършва и с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. Чрез надграждане на портала за електронни административни услуги на МВР ще се създаде възможност за разширяване на информацията за дължимите глоби и след тяхното доброволно заплащане, електронен фиш и наказателно постановление се считат за връчени, допълват от МВР.

В седемдневен срок от налагането на глобата с фиш, нарушителят може да заплати 80 на сто от размера й. Глобата с фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

Като условие за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, законопроектът предвижда да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления, фишове и електронни фишове за нарушения на ЗДвП, извършени с представеното за преглед превозно средство.

Длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи могат да осъществяват контролните си функции по този закон и от необозначени служебни моторни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. Контролът от необозначени служебни моторни превозни средства може да се извършва и с автоматизирани технически средства и системи. Сигналите за спиране, които се подават от движещи се необозначени служебни моторни превозни средства са едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя светлина, специален звуков сигнал и чрез постоянно светещ или мигащ надпис „Полиция!“ на български и английски език и текст с указания към водача или през високоговорителната уредба на моторното превозно средство.

В законопроекта е включен и анализ на пътните произшествия в България като се отчита повишение в броя на възникналите пътни инциденти със загинали и ранени през 2021 г. спрямо 2020 г. За миналата година има регистрирани 31 172 пътни произшествия, при които са загинали 561 и са ранени 7609 участници в движението по пътищата, това означава, че сравнение с 2021 г, има 3066 повече катастрофи, 98 повече загинали, а ранените са повече с 488.

В България, в периода от 2010 г. до 2021 г. по автомагистрали са загинали 529 души. Значително по-високата средна скорост на движение по автомагистралите и другите извънградски пътища допринася за по-тежкия травматизъм, предизвикан от инцидентите, настъпили извън градската среда, отбелязват от МВР.