По теми от благоустрояване до нарушение на обществения ред търсиха кмета Стефан Радев граждани в приемния му ден

Казуси, част, от които свързани с благоустрояване, споделяха граждани в приемния ден на кмета Стефан Радев. От него бе потърсено и съдействие по случай за системно нарушаване на обществения ред. Сливенският градоначалник бе запознат и с възникнал проблем на градско съоръжение за обществено ползване. На вниманието му бе поставен и личен въпрос. По време на разговорите Стефан Радев увери записаните за днешния приемен ден, че ще провери поставените въпроси и ще се търсят решения, съгласно компетенциите и правомощията на Община Сливен.

Пред част от заместниците на кмета бяха поставени въпроси от личен характер, социалната сфера, пътната инфраструктура и трудовата заетост.

Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като при неотложни ангажименти е възможна промяна в дните и записаните граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди приемния ден – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.