По-добри условия за читалищна библиотека, благодарение на субсидия от Община Сливен

За библиотеката към читалището в село Самуилово са осигурени по-добри условия, благодарение на субсидия, отпусната от Община Сливен. Читалище „Светлина 1928“ кандидатства с малък проект и получи средства тази година за преместване на библиотеката в ремонтирано помещение. Сумата е близо 2 000 лева. С тях е поставено ново осветление, закупено е оборудване и климатик. Днес се състоя откриване на обновеното помещение.

„Благодарение на субсидията се реализира преместването на библиотеката от една малка стая на втория етаж, в това просторно помещение, което по-достъпно и по-уютно. Изказваме благодарност към общинското ръководство“, каза секретарят на читалището Елена Василева.

Библиотеката разполага с 9 400 книги. Кметът на селото Красимир Кръстев е дарил компютри, които се ползват от читателите.

През 2019 година, по инициатива на кмета Стефан Радев, Общината за първи път финансира читалищни проекти и задели средства за подпомагането им. Бяха отпуснати 20 000 лева за реализация на малки проекти. Беше създадена комисия, която събра проектни предложения от читалищата. Финансират се инициативи, свързани с насърчаване и популяризиране на четенето и библиотечната дейност, с обогатяване на културния живот, развитие на творческия потенциал и подновяване на носии на състави, участващи в общински, регионални и национални изяви.

В края на годината кметът отчете успешен старт на проекта. Той се надява с предприетите мерки да се подпомогне дейността на читалищата за по-богатия културен живот в местните общности.