Плаващи фонтани за 194 хил. лв. ще бъдат инсталирани в река Тунджа

Три аериращи фонтани като част от специална плаваща система ще бъдат разположени в бетонираното корито на река Тунджа,  преминаващ покрай градския парк на Ямбол. Това решиха на последното си заседание ямболските общински съветници. В капиталовата програма беше включен проект на стойност 194 хиляди лева.  Целта на проекта е поддържане на  водата в добро експлоатационно състояние и създаване на по-добра естетическа визия, съобщиБНР-Стара Загора.

Освен това ще се подобри и качеството и опресняването ѝ. Обогатяването на водата с кислород ще предотврати развитието на планктон. Фонтаните създават и уникална атмосфера чрез играта на светлина и вода.

Трите плаващи аериращи фонтана ще бъдат закотвени на точно определени места. Първото от тях е пред сградата на Областно пътно управление, второто е от северната страна на пешеходния мост, а третият ще бъде закотвен от южната му страна.

Преди три години беше извършено мащабно почистване на заблатения бетониран ръкав на река Тунджа в града. Впоследствие речният участък неколкократно беше зарибяван с бял амур и шаран. След близо 20-годишно прекъсване по реката отново бяха пуснати като атракция лодките и водните колела.

Източник: БНР-Стара Загора