ПГЕЕ „Мария Кюри“-Сливен организира благотворителен концерт и базар

ПГЕЕ „Мария Кюри“-Сливен организира благотворителен концерт и базар в помощ на Мария Юсеинова. Мария се бори с тежко онкологично заболяване и се нуждае от лечение в Турция.

Събитието ще се проведе на 22 декември от 18:00 ч. в сградата на ПГЕЕ „Мария Кюри“.