Пети национален ученически конкурс „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“

За пети пореден път Областна администрация Сливен се включва в организирането на Националния ученически конкурс „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“.

Инициатор за провеждането на конкурса е г-жа Димитринка Петкова, бивш заместник-областен управител на област Сливен. Съорганизатори на проявата са Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, Община Котел, Исторически музей – гр. Котел и Кметство село Медвен.

Целта на конкурса е да се поощри интересът на учениците към епохата на Възраждането и към бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество.

В конкурса могат да участват ученици от IX до XII клас от цялата страна. Участниците представят авторски аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе, по едно от произведенията на Захарий Стоянов. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература.

Срокът за изпращане на ученическите творби е 30 май 2023 г.

Адресът за изпращане на конкурсните творби е: 8800 гр. Сливен, Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3.

Обявяването на резултатите ще се състои на 20 юни 2023 г. Награждаването на победителите ще бъде на 6 септември, Деня на Съединението на България, в село Медвен, в рамките на Петите Захари-Стоянови четения.

Условията и подробности за конкурса:

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС

ТЕМА: „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ – ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА

РЕВОЛЮЦИЯ“

 

ЦЕЛИ:

 1. Поощряване интереса на учениците към епохата на Възраждането, бележития българин Захарий Стоянов и неговото творчество
 2. Формиране у учениците чувство за принадлежност и национална гордост
 3. Развиване на умения за работа с исторически и литературни източници
 4. Включване в Петите четения, посветени на Захарий Стоянов, в с. Медвен

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Право на участие имат ученици от 912 клас на средните училищата в страната
 2. Участниците имат право да пишат аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа:
 • „Васил Левски – Дяконът: Черти из живота му“;
 • „Васил Левски: Дяконът“
 • „Записки по българските въстания“;
 • „Априлското въстание“;
 • „Дълг и чест: Христо Ботйов“;
 • „Христо Ботйов: Опит за биография“;
 • „Четите в България“;
 • „Знаеш ли ти кои сме?“
 1. Всеки ученик работи в екип с научен ръководител – музеен работник, учител по история и цивилизация или учител по български език и литература

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ:

 1. Да отговарят на избраната тема
 2. Да бъдат с обем до 4 печатни страници – шрифт Times New Ro 12
 3. Да се изпратят в два / два / екземпляра с посочени трите имена на автора, училището, класа и телефон за връзка
 4. Да се посочи име и телефон на научния ръководител
 5. Адрес за изпращане: Областна администрация Сливен / пощенски код: 8800 /

ул. „Димитър Добрович“ № 3 / за участие в конкурса /

КРИТЕРИИ :

 1. Оригиналност и творчество
 2. Дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата
 3. Умение за излагане на факти и подреждането им н стройна композиция
 4. Езикова и стилистична култура

 

СРОКОВЕ:

 1. Изпращане на творбите: 30 май 2023 г.
 2. Обявяване на резултатите: 20 юни 2023 г.
 3. Награждаване: 6 септември 2023 г. в с. Медвен / Съединението на България/

ОЦЕНЯВАНЕ:

Конкурсните творби ще се оценяват от комисия с представители на всяка от посочените институции.

НАГРАДИ:

Първа награда

Втора награда

Трета награда

Награди ще получат научните ръководители на номинираните ученици.

Всички участници ще получат грамоти.