Пепа Чиликова: През 2021 година продължихме с грижа към проблемите на всеки, потърсил подкрепа

„През 2021 година работихме отново за адекватен отговор на потребностите на хората в ситуация на криза. Реакциите ни бяха бързи, финансово осигурени и гъвкави, насочени както към отделни заведения или групи от хора, но и с грижа към проблемите на всеки човек, потърсил подкрепа“. Това каза заместник-кметът по хуманитарните дейности в Община Сливен – Пепа Чиликова, по време на пресконференция на общинското ръководство, на която бяха представени основните акценти от работата на администрацията през изминалата година.

Чиликова подчерта, че всички дейности в нейния ресор са значително повлияни от наложените мерки във връзка с КОВИД 19 и променящата се епидемична обстановка през годината.

„От първостепенна важност беше адекватното прилагане и спазване на въведените противоепидемични мерки. Осигурихме необходимите дезинфектанти и предпазни средства. Реагирахме при възникване на огнища на КОВИД 19 и оказахме активно съдействие за разкриване на ваксинационни кабинети. Чрез създадената Хранителната банка и включването на доброволци. оказахме подкрепа за хората в неравностойно положение и тези, които са поставени под изолация“, каза Чиликова.

Продължава подобряването на условията за децата в детските градини и ясли. През 2021 година приключиха ремонтите в няколко от тях и на детска млечна кухня. Подменени са легла, кошари, матраци и спално бельо във всички ясли. Продължиха и дейностите по подобряване на условията за спорт в общината.

Общината продължава усилията си в посока разширяване обхвата на социалните услуги и осигуряване на подкрепа за лица в неравностойно положение. Чиликова припомни, че започна изграждането на няколко нови центъра, които ще осигурят отлични условия за живот на лица с психични разстройства и умствена изостаналост, бездомни лица и жертви на домашно насилие.

„Силно засегнати от ковид кризата бяха културните събития, но основно стремежът ни бе да не допускаме още възможности за разпространение на вируса. Проведохме някои събития, други отложихме или отменихме изцяло. Сцената в крепост „Туида“ вече е емблематично и разпознаваемо място за провеждане на културни събития в града, а интересът и посещаемостта, значително се увеличиха“, допълни Пепа Чиликова.

През новата година продължава работата по осемте одобрени проекта по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН, с което ще се разшири обхвата на децата в предучилищна възраст.