Първо загнездване на белоглав лешояд в Природен парк „Сините камъни“

В месеца на Натура 2000 идва добрата новина – отдавна изчезналият в небето над Сливен белоглав лешояд отново гнезди по скалите над града!

Зелени Балкани документираха двойка с излюпено малко. В близост до успешната двойка има още една, която си е избрала гнездова ниша, но или не се е размножавала тази година или суровите пролетни снегове са провалили гнезденето й.  В друга част на парка има наблюдавани други 2 сформирани двойки, харесали си скални площадки, но все още не са пристъпили към размножаване.

Така общата численост се оценява на 4 двойки, заели територията на парка към момента.

Предвестник на загнездването е била регистрираната още миналата година привързаност към територията на парка на група птици, които са я посещавали независимо от наличието или отсъствието на храна на площадката за подхранване. В началото на тази година това поведение било потвърдено с установяването на 2 места за нощувки, приютяващи до 17 птици.

Този резултат е постигнат 10 години след началото на реинтродукцията на вида на територията на Природен парк „Сините камъни“ („Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България” LIFE08 NAT/BG/000278), което още веднъж доказва неимоверните човешки и финансови усилия, които коства завръщането на изчезнали видове. Ето защо, трябва да полагаме максимум усилия за опазване на все още неизчезналите.

Предстои съвместно с оторизираните институции и любители на природата – туристи, алпинисти, въздушни спортове да бъдат набелязани мерки за съхраняване на гнездовищата и нощувките на вида.

Откриването точното местоположение на гнездящата двойка е станало възможно благодарение на Ивайло Клисуров – управител на СЦДЖ при Зелени Балкани и предоставеният за целта дрон от проект „Живот за Поморийската лагуна  LIFE19 NAT/BG/000804 “.

Ако искате и вие да допринесете за завръщането на тези редки птици с ключова роля в екосистемите – можете да дарите средства на:

BG 53 BPBI 8170 1603 3795 30, в лева
BG 89 BPBI 8170 1605 3232 47, в евро

Юробанк България АД (Пощенска банка), SWIFT: BPBIBGSF.