Първи голям доклад за реакцията на света: Пандемията можеше да се предотврати

Пандемията с коронавируса е можело да се предотврати, твърди първият голям доклад за реакцията на света. Независима комисия посочва като причина за опустошителните резултати от кризата липсата на подготовка и забавянето на реакцията на огнището, пише „Политико“.

Докладът за готовност за пандемия и отговор, публикуван в сряда, подчертава ключови грешки през януари и февруари 2020 г. Той установи, че съществуващите системи са твърде бавни, за да отговорят на сигнала от Китай през декември 2019 г. и че решението на страните „да изчакат и да видят“ през февруари доведоха до невъзможността им да ограничат пандемията, пише News.bg.

„Ситуацията, в която се намираме днес, можеше да бъде предотвратена“, заяви съпредседателят на панела и бивш президент на Либерия Елън Джонсън Сирлиф в брифинг пред журналисти преди публикуването на доклада. Сирлиф коментира, че за това е виновен и неуспехът да се поучим от миналото, като се прегледат предишни извънредни ситуации в областта на здравето, които събират прах на държавните рафтове и в мазетата на ООН. Повечето страни по света „просто не бяха подготвени за пандемия“, каза тя.

„Те нямаха стрес тест на своите системи или не бяха инвестирали достатъчно в доставки и човешки ресурси“, добави Сирлиф.

Съществуващите международни здравни разпоредби, които определят как страните трябва да реагират на събития в областта на общественото здраве и уточняват кога може да се направи декларация за извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване, „служат по-скоро за ограничаване, отколкото за улесняване на бързите действия“, добави тя.

Тежкото обвинение бе повторено от Хелън Кларк, другият съпредседател на групата и бивш министър-председател на Нова Зеландия, която заяви, че Световната здравна организация е „възпрепятствана и не е подпомагана“ от разпоредбите, които „не водят до приемане на предпазен подход.“

Отделна комисия за преглед оценява функционирането на Международните здравни разпоредби, но острата оценка в сряда със сигурност ще оцвети констатациите на комисията.

Кларк обаче заяви, че дори и при сегашната система, извънредно положение за общественото здраве от международно значение би могло да бъде обявено до 22 януари. СЗО направи тази декларация едва на 30 януари.

Следващият месец – февруари бе период на „изгубена възможност“, каза тя, като някои страни изчакаха, докато болниците и интензивните отделения се запълнят, преди да предприемат действия. По това време беше „твърде късно“, за да се предотврати въздействието на пандемията, каза Кларк.

По-общо казано, имаше „липса на глобално лидерство и координация“, с „геополитическо напрежение и национализъм, отслабващи многостранната система“, обясни тя.

Панелът имаше поредица от спешни препоръки, включително държави с високи доходи, които се ангажираха да предоставят най-малко 1 милиард дози ваксини на страните, чакащи ваксини по COVAX, както и страните производители на ваксини и производителите да се съгласят с доброволно лицензиране и трансфер на технологии. Ако това не се случи след три месеца, отказ от IP по споразумението TRIPS „трябва да влезе в сила незабавно“.

Дългосрочните препоръки изискват създаването на Глобален съвет за заплахи за здравето, воден от държавни и правителствени ръководители, който да гарантира, че политическите ангажименти за готовност за пандемия се спазват между извънредните ситуации.

Панелът също така потвърди дългогодишната и широко разпространена гледна точка, че СЗО страда от недостиг на власт и е недофинансирана, като заяви, че таксите на страните членки трябва да се увеличат до две трети от основния бюджет на СЗО. Авторитетът и независимостта на ролята на генералния секретар също трябва да бъдат засилени и те трябва да са само за един седемгодишен мандат. В момента мандатът е пет години, но служителите могат да бъдат избирани за няколко мандата.

Трябва да се създаде и нов многомилиарден международен механизъм за финансиране за пандемия, който в крайна сметка ще позволи да се изплатят между 50 и 100 милиарда долара по време на криза.

Миналата седмица пандемията отстъпи в Европа. Нищо не е приключило, но имаше по-малко случаи, по-малко хоспитализации, по-малко смъртни случаи и повече ваксинации. Това е добрата новина. Лошата новина е, че в световен мащаб миналата седмица бе една от най-смъртоносните досега. Европа няма да бъде в безопасност от COVID-19, докато светът не е в безопасност от COVID-19, пишат за „Политико“ Мишел Казачкин, старши сътрудник в Глобалния здравен център на Института за международни отношения и развитие в Женева и Дейвид Милибанд, президент и главен изпълнителен директор на Международния спасителен комитет и бивш външен министър на Обединеното кралство.

Следователно европейските държави и институции носят тройна отговорност. Първо, те трябва да завършат започнатата работа: да ваксинират популациите си, да поддържат мерките за обществено здраве в съответствие с нивата на инфекция и само внимателно да разхлабят ограниченията, когато съветниците по обществено здраве се съгласят. Както знаем твърде добре сега, разхлабването твърде скоро води до поредната вълна. По целия континент, включително в Обединеното кралство, това трябва да се вземе предвид, когато се организират пътувания през лятото.

Второ, трябва да се помогне на останалия свят да овладее болестта. Това не е просто морална необходимост. Също така е от жизненоважно значение за здравната сигурност на Европа. Мутациите на болестта и тяхната предаваемост означават, че ангажираността към глобален отговор представлява реализъм, а не просто идеализъм. Всеки европейски гражданин трябва да бъде ваксиниран. Но също и хората в по-малко проспериращите части на света.

Има непосредствена необходимост от преразпределение на ваксините от страните с високи доходи, които имат необходимото за покриване на популацията си, към страните с по-ниски и средни доходи. Развиващите се страни също се нуждаят от подкрепа за разпространението на ваксините – тъй като цената на ефективното разпространение може да бъде пет пъти по-висока от цената на производството.

Трето, европейските лидери трябва да помогнат за изграждането на международна система за готовност и реакция, за да се предотврати следващата пандемия. Без европейска ангажираност е вероятно инерцията да триумфира. Единадесет доклада през последните 20 години препоръчват промени в системата. Те бяха пренебрегнати до голяма степен и резултатът бе глобалната катастрофа на COVID-19. Следващия път трябва да се справим много по-добре – и всеки експерт се съгласява, че следващ път ще има, неизбежно ще се появи нов патоген с пандемичен потенциал.

Независимият панел за готовност и отговор на пандемията, на който и двамата служим, беше помолен от Световната здравна асамблея да разбере какво се обърка, което позволи на вирусна епидемия в Ухан да се превърне в най-лошата пандемия от един век и да даде препоръки за укрепване защитата на света срещу бъдещи заплахи.

Нашата диагноза е щадяща: В нашия окончателен доклад, публикуван днес, ние казваме, че подготовката е била твърде слаба, откриването и предупреждението твърде бавно, ранната реакция е твърде кротка и трайният отговор е твърде неравен. Имаше самодоволство, когато светът се нуждаеше от предпазливост, отказ вместо действие, надежда да се случи най-доброто, вместо да се действа в случай на най-лошото.

Бизнесът както винаги е врагът. Така че, започвайки от Световната здравна асамблея на 24 май, европейските преговарящи трябва да твърдят на всяка сесия, че обичайният бизнес е приключил. Има много приоритети, но четири са от съществено значение, а Европа има отличителен опит и с четирите.

Първо: Готовността и реакцията за пандемия са в ръцете на президентите и министър-председателите преди да настъпи криза, а не след това. Ето защо ние предлагаме Глобален съвет за заплахи за здравето, начело на правителствено ниво, да прилага политически натиск и отчетност в превенцията на пандемията.

Този Глобален съвет се нуждае от пари, за да има сили. Предлагаме международно финансово улеснение, което гарантира финансиране от 10 до 15 години. Това би финансирало годишни усилия за готовност, фокусирани върху национални и глобални „обществени блага“ – инвестиции в капацитет за наблюдение, включително капацитет за геномно секвениране, където ползата е за всички, а не само за държавата, която плаща. Той също така би представил целево финансиране в случай на бъдеща пандемия. По време на COVID-19 това липсва.

Второ: Готовността включва наблюдение и симулации, но също така и предварително позициониране на институциите и финансите. Достъпът до COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) е проектиран да играе ролята на наваксване в глобалното търсене на ваксини, диагностика и терапевтични средства. Трябва да може да подготви целия свят за следващата пандемия.

Трето: Световната здравна организация е недостатъчно захранена и не разполага с достатъчно ресурси за задачите, които ѝ е възложена. Това ще се промени само ако нейният персонал има по-голяма независимост от националните политики. Европа има опит в създаването на Европейската комисия и Европейската централна банка, институции, в които независимостта е основна предпоставка на организациите. Нуждаем се от СЗО, способна да държи страните отговорни.

Това означава гарантирано финансиране, а не ежегодно просене на средства. Това означава правомощия за разследване в мащаба на Международната агенция за атомна енергия. Това означава седемгодишни срокове за най-висшите служители – невъзобновяеми, така че те да не са обект на външен натиск.

Четири: Имаме нужда от промяна в системата за откриване и глобално предупреждение. Съществуващата система се провали по време на „изгубения месец“ февруари 2020 г., когато обичайният бизнес продължи в повечето страни – въпреки обявяванета през януари глобална извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

През последните години мултилатерализмът отстъпва, нараства национализмът, страните гледат навътре и геополитическото напрежение нараства. ЕС е жизненоважен за създаването на глобални решения и той трябва да подкрепи широкообхватните промени, предлагани от независимия комитет, за да се изправя срещу проблеми от планетарен мащаб.