Първата „Аптечка на пътечка“ е поставена в природния парк „Сините камъни“ край Сливен

Поставена е първата „Аптечка на пътечка“ на територията на Природен парк „Сините камъни“, съобщиха от дирекцията на парка.

Тя се намира в средата на дестинацията ДЛС – „Тютюнлюка“ – „Голяма чаталка“, в десния ръкав на разклона за Ветеранския заслон.

Аптечката представлява кутия, изработена от дърво, оборудвана с пособия за оказване на първа помощ.

Поставянето на аптечката е съгласувано с Дирекция на Природен парк „Сините камъни“

Инициативата е на ФОНДАЦИЯ СТАРИЯ БРЯСТ . OLD ELM TREE FOUNDATION .