Партньорски проект за климатичните промени обсъдиха в Сливен

 Партньорски проект за адаптация към климатичните промени представиха на среща в зала „Май“ общински експертен екип, еколози и представители на Националния доверителен екофонд. Община Сливен е един от партньорите на Eкофонда и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

В рамките на дискусията зам.-кметът Камен Костов подчерта необходимостта от конкретни решения и действия за смекчаване измененията на климата. Той обърна внимание и на необходимостта от прилагане на мерки за адаптация към климатичните промени и предизвикателства. На срещата присъства и главният архитект на Общината – Виктор Дойчинов.

Повече от година, експертен екип от Община Сливен работи в партньорство с други български общини по въпроси, свързани с неблагоприятните последици от променящия се климат в региона. В резултат на едногодишната работа, всяка община идентифицира подходяща инвестиционна мярка, която да се финансира в рамките на проекта още през настоящата година. В рамките на дискусията бе представен подробен анализ на рисковете от климатичните промени на територията на общината и решенията за адаптация към тях, така че те да не застрашават живота и дейността на гражданите. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Фокусът е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени.