Парламентът се събира извънредно на 4 май, за да решава ще дадем ли военна помощ на Украйна

новини Сливен

Председателят на Народното събрание свиква извънредно заседание на парламента на 4 май 2022 г. от 15.30 часа, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Заседанието е свикано на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Втора точка в програмата е проект на решение за предоставяне на военна и техническа помощ на Република Украйна.

В началото на дневния ред е включено изслушване на министър-председателя и министъра на енергетиката, изпълнителните директори на БЕХ ЕАД, Булгаргаз, Булгартрансгаз, председателя на КЕВР и ръководителите на ДАНС и ДАР във връзка с предоставена на 26 април 2022 г. официална информация от Министерството на енергетиката за спиране на доставките на природен газ от страна на „Газпром“ експорт.