Панелките са устойчиви на земетресение, категоричен е експерт

Във връзка започналата преди няколко години кампания за държавни субсидии на обновяването на панелките непрекъснато се повдигат въпросите за техния срок на експлоатация и устойчивостта им на земетресения.

Според преподавателят в УАСГ проф. д-р инж. Димитър Назърски надеждността на този тип сгради не може да се поставя под съмнение. „Искам да разсея тази широко разпространена теза, че едропанелните жилищни сгради у нас са с някаква намалена надеждност и дълготрайност и че след известно време трябва да ги разрушаваме. Надеждността на тези сгради е абсолютно еднаква с тази на всички останали сгради, строени по различни системи и не можем да говорим за временно пребиваване на жилищните едропанелни сгради. Те от гледна точка например на сеизмични въздействия са много по-устойчиви от всички останали строителни системи“, казва експертът в ефира на БНР.

По думите му, при този тип жилищни сгради в контакта на едрите панели – стенни и подови – връзката е със стоманени закладни части. „В УАСГ сме правили множество обследвания – има не повече от 10-15% от връзките с начална степен на корозия, която не е фатална. Философията на тези сгради е един вид лего, като в отделните елементи имаме заварки на стоманни закладни части. При панелните сгради, особено при условията на земетръс, не може да се стигне до катастрофални разрушения,“, пояснява експертът.