Пак скок на цените на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Сливен през 2021година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 1061 лв. за един декар, което е с 5% повече в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. цената на сделките с ниви в община Нова Загора e 1089 лв. на декар, като спрямо 2020 г. тя отбелязва ръст от 11.1%. Спад в цената на сделките с ниви през 2021 г. спрямо предходната година има в община Сливен – 3.5%

През 2021 г. в област Сливен средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 43 лв., което е 16.2% повече спрямо 2020 година. През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Нова Загора – 49 лв., като спрямо 2020 г. тя отбелязва ръст с 14.0%. Увеличение има и в цената за наем на един декар ниви в община Сливен и от 33 лв. през 2020 г. тя става 40 лв. през 2021 г., като бележи ръст от 21.2%. Цената, платена за наем/ аренда на един декар ниви в община Котел бележи спад спрямо предходната година с 25.0%, като достига 15 лева. Спрямо 2020 година цената на рентата на ниви в община Твърдица остава непроменена – 27 лева.