Овощари искат допълнителна подкрепа заради завишените разходи за производство

новини Сливен

Допълнително подпомагане за сектор „Плодове и зеленчуци“ в рамките от 150 лв. /дка. Такава е минималната помощ, която производителите са изчислили, че е необходима, за да може да се покрият поне 50% от увеличените разходи през последната година.

Живка Гроздева, председател на Асоциацията на овощарите в България и агроном от Карнобат, посочи, че има европейски механизми, по които желаната помощ може да бъде получена.

Тя обясни, че причините за увеличението в разходите са много. „Първите увеличения започнаха още вследствие на пандемията. След това имаше проблем с цените на енергоносителите – газа, електричеството. Миналата есен имаше увеличение на азотните торове. Оттам нататък – препаратите за растителна защита, които са неразделна част от производството, също увеличиха цените си. Освен това, цената за труд и надниците, които плащаме, са с 30% повече, отколкото бяха миналата година. Това е така заради големия процент от работници, които заминаха за чужбина. Там получават 3,4 и 5 пъти по-големи надници. Няма нещо, чиято цена да не се е увеличила“, обясни Живка Гроздева.

Относно цените на плодовете през тази година, Живка Гроздева заяви, че се очаква завишаване, но не на всички видове.

„Увеличението при плодовете няма да следва ръста на инфлацията, защото плодовете са стока, чиято цена се определя от съвсем различни фактори – какво е общото количество, което ще се предлага на европейския пазар. Ако има количества, цените ще бъдат по-ниски, независимо от това, че има инфлация. Те могат да бъдат по-високи спрямо 2020-2021 година, но дали ще покрият тези цени нашите разходи? Аз смятам, че това няма да се случи“, добави Гроздева.