ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – СЕЛО ЖЕЛЮ ВОЙВОДА РАБОТИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В ОУ„Д-р Петър Берон”- с.Желю войвода в периода 02.06 – 03.06.2022г  се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по НП „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище – „партньор”.

В проведената мобилност  взеха участие 14 учители и 17 ученици от ОУ“Д-р Петър Берон“-с.Желю войвода, община Сливен – домакин, Начално училище „Архимандрит Зиновий“ – гр.Радомир, което е иновативно и Средно училище „Отец Паисий“ – с.Медковец и Основно училище „Христо Ботев“- с. Съдиево, които не са вписано в списъка на иновативните училища.

Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата  всички имаха възможност да наблюдават открит урок по Информационни технологии – ИТ Знайко и презентация, чрез която се запознаха със същностна на иновацията в училището. Училищата гости също представиха своята иновативна практика и дейности под формата на презентации.

С много настроение във формални и неформални разговори учителите от четирите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация. Всички участници получиха удостоверения за участие и рекламни материали, свързани с иновацията и НП “Иновации в действие“.

 

Специален гост на срещата беше г-жа Ива Тарагошева – Старши експерт по  професионално образование и обучение в РУО Сливен, която извърши мониторинг по изпълнение на дейностите.