Отнемат имущество за над 1 млн. лв. от лидера на „Евророма“

По иск на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество държавата отнема имущество за над един милион лева от лидера на партия „Евророма“ Цветелин Кънчев.

От Антикорупционната комисия съобщават, че Върховният касационен съд не е допуснал касационно обжалване на решенията на Софийския окръжен и Софийския апелативен съд, с които беше постановено отнемането на имущество от Кънчев.

За първи път през април 2016 година Окръжен съд – София констатира отрицателна разлика между приходи и разходи за периода 1987-2012 г. на Цветелин Кънчев и разпорежда отнемане в полза на държавата на суми по разплащателни сметки, влогове, както и от продажба на недвижимо имущество.

Три години по-късно Софийският апелативен съд потвърждава решението.

Лидерът на „Евророма“ се обръща към Върховния касационен съд с мотив, че по делото, по което е започнала имуществената му проверка, е бил реабилитиран по съдебен ред.

Става дума за дело за изнудване, по което през 2001 г. Кънчев бе окончателно осъден на 6 години затвор, но през 2005 г. бе помилван от тогавашния вицепрезидент Ангел Марин.

Според върховната съдебна инстанция обаче извършеното престъпление, заради което е бил активиран гражданския иск, не губи значението си въпреки последвалата реабилитация.

Точната сума на имуществото, което ще бъде отнето от Цветелин Кънчев е 1 089 473 лева.