Отлагат се номинациите за приз „Майчино сърце“

Приз „Майчино сърце“ няма да бъде връчен през юни, както досега, заради епидемичната обстановка в страната.

Наградата е ежегодна и се присъжда за приемна грижа. Връчването става за Първи юни, на празник в областната администрация. Церемонията тази година ще бъде отложена, тъй като разпоредените противоепидемични мерки не позволяват обективно да се оцени работата на приемните семейства.

Призът е учреден в Сливен по съвместна инициатива на сдружението с нестопанска цел „Демократичен съюз на жените“, фондация „Рози“, сдружението с нестопанска цел „За социални и духовни дейности“ и областната администрация. Целта е да се популяризира приемната грижа и да бъдат подкрепени усилията на семействата, приели да отглеждат и възпитават в домовете си деца, лишени от родителски грижи.

„На Международния ден на детето поздравяваме и всички родители, които отдават сърце и воля за децата си – децата на България. Поздравяваме и всички приемни майки от община Сливен за тяхната всеотдайност, любов и грижа за отглеждане и възпитаване на децата в нужда!  Пожелаваме на всички здраве и сили. Поклон пред всеотдайността Ви, родители! Весел празник, деца“, пожела председателят на УС на СНЦ „Демократичен съюз на жените“ – Сливен Соня Келеведжиева  от името на съучредителите на отличието.