Открита е процедура за подбор на 22-ма кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Котел, мандат 2024-2028г.

Предвид изтичащият на 30.01.2024г. мандат на съдебните заседатели при
Районен съд-Котел, с решение от 30.05.2023г. на Общински съвет-Котел е открита
процедура за определяне на двадесет и двама съдебни заседатели, мандат 2024г.-2028г.,
информира председателят на общинския съвет г-жа Христина Чолакова.
На интернет страницата на Община Котел е обявена откритата процедура,
правилата за нейното провеждане, изискванията към кандидатите, необходимите
образци и документи.
Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели е до 14
юли 2023г., включително. Те се подават в деловодството на Общински съвет – Котел, в
сградата на Общинска администрация Котел, пл. “Възраждане“№ 1, всеки работен ден
от 8:00 ч. до 17:00 часа.