Откриха център за видеонаблюдение в сградата на Община Сливен

„Видеоинформация е от полза, както в решаването на криминални случаи, така и във възможността да се планират  мерките за сигурност” каза директорът на ОДМВР-Сливен ст.комисар Димитър Величков при откриването на центъра за видеонаблюдение в сградата на Община Сливен. Той благодари на кмета на града и на общинската администрация за изграждането на този високотехнологичен проект и подчерта, че това е една сериозна инвестиция, която ще даде своите положителни резултати в опазването на обществения ред и гарантиране сигурността на  гражданите.

Възможностите на центъра за видеонаблюдение бяха представени от началника на отдел „Общинска охрана” Петко Чолаков в присъствието на кмета Стефан Радев, председателия на Общинския съвет Иван Митев, заместник областния управите  Камен Костов, представители на общинска администрация, журналисти и гости.

Кметът Стефан Радев поясни, че се работи по разширяване и надграждане на  видеонаблюдението. Предстои да бъде обхваната по-голяма част от града, като и изграждане на такава система в малките населени места, в чийто обсег да попада трафика и общинската собственост. Гостите се запознаха отблизо с техническите възможности на системата за видеонаблюдение, включваща камери на ключови места в града.

Бе отчетено, че използваните модерни технологии дават възможност за своевременно и качествено установяване и проследяване на различни закононарушения и хулигански прояви, чрез едновременено наблюдение от независими един от друг контролни центрове, разположени в различни обекти в града.

МВР има непрекъснат достъп до системата, която извършва наблюдение в реално време. Помощта, която оказва видеонаблюдението, в работата на полицията е от голямо значение. Благодарение на досега действащата система са разкрити множество престъпления, решени са различни казуси при пътни произшествия и са планирани редица превантивни мерки по обществен ред и сигурност.