Отделението по кардиология на МБАЛ Д-р „Иван Селимински“ обявяви свободни позиции за лекари

МБАЛ Д-р „Иван Селимински“-Сливен обявява три свободни позиции за лекари в Отделението по кардиология, съобщиха от болницата.
Изисквания към кандидатите:
– образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина
– членство в БЛС
– умения за работа в екип
– предимство е придобита специалност по профила на отделението
– компютърна грамотност
Необходими документи за кандидатстване:
– молба по образец
– професионална автобиография /СВ/
– копие от диплома за завършено висше образование
– удостоверение от БЛС
Срок за подаване на документите – 30 април 2023 г., в отдел „Личен състав“.