Отчитат се по-малко приходи в общинския бюджет

„Още от началото на миналия мандат, действахме приоритетно спрямо общинските финанси, обслужвахме стари задължения от по-предходното управление и продължаваме да го правим. Ситуацията, в която се намирахме преди извънредното положение, е много различна. Промяната е безпрецедентна не като ефект, а като скорост, с която се променят нещата. Щетата за бюджета ще е много голяма. Очакваме 4 милиона лева по-малко приходи за месец април. През март бяха около 1 милион по-малко. През май вероятно тази тенденция ще продължи.“, заяви по време на днешната онлайн пресконференция с журналисти кметът Стефан Радев. Той посочи, че сегашната ситуация е наложила изцяло промени в курса на движение, дейностите и проектите, свързани с общинските финанси. Кметът отчете, че към този момент приходите от бюджета на Община Сливен са с няколко милиона лева по-малко от предвиденото за периода, като прогнозира, че тази тенденция ще се запази и през следващия период.

„Отложихме плащането на такса битови отпадъци, а правителството отложи плащането с отстъпка на данък сгради до края на юни. Надяваме се дотогава да успеем да съберем част от тези вземания“, поясни Стефан Радев. Като важен елемент, свързан с общинския бюджет кметът отчете и данъка по придобиване на имущество по възмезден начин.

„С оглед на сложната обстановка, в която се намираме в момента, планът по този данък няма да можем да го изпълним, тъй като сегашното положение не позволява сключването и на сделки. В общ план бюджетът ни значително ще бъде ощетен“, заяви още кметът. Той допълни, че се наблюдава и занижаване на заявения инвеститорския интерес.

„Ще вложим максимални усилия да реализираме приоритетно част от предвидените проекти, като някои изцяло, а други – поетапно“, каза още кметът.

По отношение на реконструкцията на бул. „Хаджи Димитър“, която трябваше да стартира тази година, кметът посочи, че Общината има готовност да реализира този проект. Средствата по него са целеви и са осигурени от правителството.

„При по-голяма яснота по отношение на това, как ще се процедира с получените от общините държавни средства за целеви разходи, ще преценим дали да започнем ремонтните дейности по булеварда или ще оставим тези средства за капиталови разходи и текущи цели“, коментира кметът Радев.

„На този етап навсякъде в страната управлението и дейностите са фокусирани към медицинската страна на кризата и икономическите мерки. Всички общини отчитат спад в приходите на бюджетите си. При нас ситуацията е по-сложна, тъй като ние продължаваме да изплащаме и стари задължения от предишното управление“, заяви в заключение Стефан Радев.