Отборът на ОУ „Братя Миладинови“ в Сливен е големият победител от VIII пролетен футболен турнир

Отборът на ОУ „Братя Миладинови“ е големият победител от 8-ия пролетен футболен турнир. Спортната надпревара се осъществява по програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Сливен. В него сили премериха отбори от 11 училища от град Сливен, град Кермен и селата в община Сливен.

Участниците в турнира бяха наградени днес на церемония от зам.-кмета по хуманитарните дейности Пепа Чиликова. Тя поздрави отборите и техните треньори за старанието и усилията, като им пожела да надграждат постигнатото за още по-големи успехи.

На второ място се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В кв. „Речица“. На трето остана отборът на ОУ „Черноризец Храбър“, с. Крушаре, следван от този на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Камен.

За класиралите се от първо до четвърто място, наградите са, както следва – 300, 200, 100 и 50 лв.

Община Сливен и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните използват поздравяват всички участници и изразяват благодарност към ръководителите на отборите.