Отбелязваме Бабинден

Днес отбелязваме Денят на родилната помощ, известен още като Бабинден. По стар стил празникът е на 21 януари, по нов – на 8 януари.

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагали при раждане.

Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките.

От 1951 година Бабинден е обявен за Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите.