От догодина ще бъдем с нови трудови книжки

Всички трудови книжки да бъдат сменени с нови до 1 юни 2025 г. предвижда нова наредба, която министерството на труда публикува за обществено обсъждане. Новите трябва да започнат да се издават от 1 юни догодина, е записано в проектонаредбата за трудовите книжки и трудовия стаж. Те ще бъдат не сини, а в цвят бордо и в тях се въвеждат нови полета и реквизити.

От юни догодина ще ги получат първо хората, които за първи път започват работа и тези, които са загубили старата си книжка. Следващите, които ще сменят документа, ще са тези, които изчерпят страниците на старата си книжка. За всички останали новата наредба предвижда, че след изтичане на 5 години от влизането ѝ в сила – т.е. до 1 юни 2025 г., се прекратява вписването на данни в старите книжки, те се приключват и се издават нови като продължение.

Една от причините за промяна на образеца е сигнал на КТ „Подкрепа“ за фалшиви трудови книжки. В новите трудови документи се въвежда вписване на код по националния класификатор на професиите и на категорията труд. Ново е и изискването са се поставя щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, като в него ще има данни за датата на постъпване на работа, на напускане, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на стажа. Това по принцип не е нова практика, но не се прилага навсякъде, обясняват от министерството. Замисълът е да има намаляване на административната тежест за работодателите, които в редица случаи следва освен извършването на записи в трудовата книжка да издават и съхраняват за дълъг период образци на документи, доказващи натрупания стаж. От министерството се надяват още да има по-добрата защита на правата на работниците и служителите, защото няма да е необходимо да съхраняват или тепърва да търсят документи за трудовия им стаж след прекратяване на трудовото правоотношение“. Отпада и изискването работодателят да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки. Вече ще има регистър на трудовите книжки с информация за предаването им на работника.

За първи път се регламентира процедура за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекцията по труда, когато работодателят преустанови дейността си, както и за вписване на стаж, установен по съдебен ред.

Източник: actualno.com
Снимка: МТСП