От днес влизат в сила промени в социалното подпомагане

Влизат в сила от днес, 1 юни, промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от днес. Размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход.

Срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление за социални помощи, се намалява от 6 на 3 месеца.

Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от досегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно.