От днес са в сила допълнителни мерки, свързани с извънредното положение

Министърът на здравеопазването разпореди допълнителни мерки, свързани с удължения срок на обявеното извънредно положение, съобщиха от областната администрация.

От днес, 12 април, носенето на предпазни маски за лицето, за еднократна или многократна употреба, или шал, кърпа и други средства, покриващи носа и устата, става задължително. Всички граждани трябва да спазват разпореждането, когато се намират в закрити или на открити обществени места, в това число – транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др. Обществени са и местата и пространствата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за обществени места, на които се предоставят обществени услуги.  Тези мерки са разпоредени в заповед № РД-01-197 от 11 април 2020 г. и са в сила до 26 април 2020 г., включително.

Със заповед № РД-01-199 от 11 април 2020 г. на здравния министър се преустановява функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12 април 2020 г. и от 16 април 2020 г. до второ нареждане. В периода от 13 до 15 април, включително, търговците на кооперативните пазари и цветните борси могат да реализират своята продукция, в това число и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки – социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

Със същата заповед са указани стоките, които могат да се предлагат на фермерските пазари.

Двете заповеди са поместени в сайта на областната администрация.