От днес рецептите по НЗОК са електронни

От днес, 1-ви юни, предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, ще се извършва само с електронни предписания. МЗ е изготвило и изпратило за обнародване в Държавен вестник Наредбата за допълнение на Наредба №4 от 2009 г., съгласно която лекарствени продукти, заплащани пряко от пациента (т.нар. бяла рецепта), ще могат да се издават и изпълняват и на хартиена, и на електронна рецепта, пише БГНЕС.

По този начин ще се обезпечат възможностите за предписване на лекарствени продукти от съответните медицински специалисти, независимо дали същите притежават внедрен специализиран медицински софтуер, съобщиха от НЗОК. Рецептурните книжки по чл.42 от НРД 2020-2022 и протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства следва да преминат напълно в електронен вариант от 01.07.21 г. Допуснатото забавяне в електронната трансформация на тези два документа се дължи на прехвърлянето на проекта през миналата година от бившето ръководство на МЗ към фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД и забавяне в техните действия.