От днес приемат заявки за помощ срещу унищожаване на гроздето

От 15 до 19 юни ще се проведе първият прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“, съобщиха от Държавен фонд  „Земеделие“.

Ще се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, така че добивът да се нулира.

Право на тази помощ имат физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по Закона за виното и спиртните напитки.

До 60 % от преките разходи за отстраняване на гроздовете и загубата на приходи ще получат производителите.

За площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Застраховане на реколтата“, не може да бъде предоставяна финансова помощ „Събиране на реколтата на зелено“ за една и съща финансова година.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документите за кандидатстване.

Те се подават лично или чрез упълномощено лице в Централното управление на фонда в отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час.