От 495 лв. внесени за втора пенсия фондовете са загубили по 362 лв. Засегнати са 3,9 млн. българи

С близо 897 млн. лв. са намалели за половин година нетните активи на универсалните пенсионни фондове, в които са спестяванията на родените след 1959 г. за втора пенсия. В момента пенсионните дружества управляват 15,846 млрд. лв., докато през декември активите бяха 16,743 млрд. лв., показва статистиката на КФН за първата половина на 2022 г.

Нетните активи се топят въпреки ежемесечните постъпления от осигурителните вноски на 3,9 млн. българи, осигурени за втора пенсия. Брутните постъпления от вноски за първото полугодие на 2022 г. са 931,283 млн. лв., но въпреки тях заради отрицателната доходност нетните активи се връщат на нивата от юни-юли 2021 г. В тези суми не се отчитат средствата, които фондовете отделят за плащане на наследници и хора, придобили право на пенсия, както и спестяванията, прехвърлени в НОИ. Те не отразяват и натрупаната междувременно инфлация.

Сривът в активите се вижда и в натрупаните средства в индивидуалните партиди. В края на юни 2022 г. средната сума в партидите, в които е направена поне една вноска за последните 12 месеца (т.е. това са актуално действащи партиди), е 5443,45 лв. – с 362,22 лв. по-малко отколкото е била в края на декември 2021 г. (5805,67 лв.) въпреки междувременно внесените осигуровки. Всеки осигурен е внасял средно 82,64 лв. месечно за втора пенсия, показват данните за първите шест месеца на годината. Или за половин година всеки е внесъл средно над 495 лв. във фонд за втора пенсия. От които обаче реално в партидата му са останали само 133 лв.

За сравнение пред 2021 г. средната месечна вноска е била 71,95 лв. Усреднените данни се посочват официално в статистиката на КФН, но винаги с предупреждението, че обстоятелствата при всеки осигурен са строго индивидуални – партидата зависи от периода на осигуряване, размера на осигурителния доход, пенсионния фонд и пр.

Източник: 24 часа