От 270 до 355 лв ще вземат членовете на СИК в деня на изборите

ЦИК (Централна Избирателна Комисия) е определила възнагражденията на членовете на СИК (Секционна избирателна комисия) със свое решение N1954-МИ/03.08.2023

За ангажимента в деня на изборите 29 октомври, членовете на СИК следва да бъдат възнаградени както следва:

Председател                                     – 275 лева

Заместник-председател                     – 245 лева

Секретар                                          – 245 лева

Член                                                 – 215 лева

Това, обаче е само базовото възнаграждение по чл.2.1 от Решението.

По чл 2.2. За участие в обучението на СИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 40 лв. на всеки участвал в обучението.

По чл. 2.3. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

По чл 2.4. Членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

– в размер на 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350;

– в размер на 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 включително;

– в размер на 50 лв. – в Столична община.

Сумарно възнагражденията, в Община Сливен например, възлизат:

– Председател- 355 лв 

– Зам.Председател – 325 лв

– Секретар – 325 лв

– Член – 270 лв

Възнагражденията на членовете на СИК не се облагат с данъци.

При произвеждане на ІІ тур на изборите за кметове на членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2.1., 2.3. и 2.4.