От 21 юли започва изплащането на помощи за застраховане на винено грозде

Изплащането на помощта за застраховане на реколтата от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор започва на 21 юли, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Договорите с одобрените кандидати се подписват от 14 юли. Финансовата помощ по мярката се превежда до 5 работни дни от сключването на договора.

Припомняме, че приемът по мярката се проведе от 4 май до 30 юни 2020 г., като общата сума на подадените заявления е 290 хил. лв.

Ще се финансира част според вида на покритите застрахователни рискове. До 60 % от разходите за застрахователни премии е субсидията при полици, включващи загуби, причинени от неблагоприятни климатични условия. Също толкова е помощта при загуби от животни, болести по растенията или нашествия от вредител и загуби, причинени от пандемии при хората.

До 80 % от разходите за застрахователни премии се поемат при загуби, причинени от природни бедствия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша).

Най-често срещаните застрахователни рискове, включени в полиците на кандидатите, са градушка, буря и проливен дъжд. По-голяма част от гроздопроизводителите са избрали да застраховат реколтата си срещу природни бедствия и да получат до 80 % съфинансиране за застраховки.