От 2023 до 15 хил. лв за фотоволтаици на покрива и 2 хил. лв за слънчеви инсталации за топла вода

В Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидена “Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради”. По нея се предвижда финансиране на мерки за използване на енергия от възобновяеми източници от домакинствата.

През 2023, домакинствата в България ще имат възможност да получат пари по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на фотоволтаични системи за производство на ток за лично потребление, както и за системи за затопляне на вода чрез слънчева светлина.

За изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW, които може да бъдат комбинирани със системи за съхранение на енергия, максималният размер на безвъзмездното финансиране на домакинство е запланувано да е в размер до 15 хил. лв.

За изграждане на слънчеви инсталации за битова гореща вода максималният размер на безвъзмездното финансиране на домакинство се предвижда да е в размер до 1960,83 лв.

Възможни крайни получатели по програмата са всички български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България, обитаващи собствена къща или собствен апартамент в многофамилна сграда.

Министерството на енергетиката вече е изготвило пакет от документи за процедура чрез подбор на предложения за инвестиции на домакинства в енергия от възобновяеми източници. В тези документи подробно са описани условията за кандидатстване и условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Очаква се процедурата за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по тази схема да бъде обявена съвсем скоро.