От 20 ноември е въведена зимна поддръжка на пътищата

От 20 ноември е въведена зимната поддръжка на пътищата, съобщи областният управител Чавдар Божурски на среща с медиите.

Зимната поддръжка на автомагистрала „Тракия“, в участъка на територията на областта с дължина 44,2 км, е възлежона на „Автомагистрали“ЕАД. Осигурени са на 100 процента както необходимите материали, така и нужната техника. В наличност са 1000 тона сол и 20 тона химични вещества. В готовност са 19 машини.

Пътищата от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас, които съставляват републиканската мрежа в областта, са с дължина 530, 535 км. Осигурени са на 100 процента и в повече изискуемите материали. В наличност са 3 402 тона пясък /при изискуеми 3100 тона/, 1 717 сол /при изискуеми 1700 тона/ , 47 тона химични вещества.

В готовност са 63 машини при изискуеми 76 броя. Това е така, защото част от машините /13 броя/ работят в момента в участъка между Сливен и Ямбол на главен път ІІ-53. Фирма „Пътно поддържане – Сливен“, която по договор отговаря за зимната поддръжка на републиканските пътища, е подписала и внесла декларация в Областното пътно управление – Сливен, че при влошаване на метеорологичните условия до 6 часа може да преоборудва тази техника.

Зимната поддръжка на високопланинските пътища  – Котленски, Вратник, Твърдишки, Ичеренски, бе въведена по-рано, на 30 октомври. Рискови ситуации нямаше заради благоприятната метеорологична обстановка.