От 17 февруари животновъдите ще подават документи за de minimis

От 17 февруари до 11 март 2022 г. се отваря приемът за помощта de minimis, предвиден за животновъди, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, съобщиха от агроведомството. Крайният срок за изплащане на финансовата подкрепа е 30 март 2022 г.

Управителният съвет на фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди за бюджет  от 24 млн. лв. На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Помощта се изплаща за допустимия брой животни, доказани след проверка по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3). С тези средства фермерите ще покрият част от производствените разходи по отглеждане на животните.

Предвидените ставки за подпомагане са:

* до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

* до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;

* до 45 лв. за млечни крави в планински райони;

* до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

* до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол; (направена корекция в ставката след уточнение от ДФЗ)

* до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;

* до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

* до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

* до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.

Заявления за помощта de minimis се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документите се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец.

От фонда припомнят, че таванът за получаване на подпомагането по схемата е до 25 000 евро за три последователни данъчни години. Указанията за държавната помощ са публикувани на интернет портала на ДФЗ.