От 1 юли увеличават пенсиите

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) реши от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., да бъдат увеличени с 5%, съобщиха от пресцентъра на НОИ, цитирани от NOVA.

Решението е в изпълнение на разпоредби от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

На същото заседание беше решено от 1 юли 2021 г. социалната пенсия за старост да нарасне също с 5 на сто и от 141,63 лв. да се увеличи на 148,71 лв.