Освен лешояди, възстановяват и редки видове пасищни животни в ПП „Сините камъни“

Увеличава се видовото разнообразие на пасищни животни в Природния парк (ПП) „Сините камъни“, съобщиха от дирекцията на парка в Сливен.

Тринайсет крави от породата „Българско кафяво говедо“ ще станат част от дейностите на „Зелени Балкани“ и дирекцията на природен парк „Сините камъни“ за възстановяване на редките видове в парка.
Дейностите са част от съвместната им работа, както и в изпълнение на Меморандум за сътрудничество, в който държавната институция и неправителствeната организация поемат ангажименти за съвместна работа в полза на природата.

Освен кравите, в района на парка се отглеждат и над 200 овцe по пасищен метод.

Наличието на животните е част и от програмата за възстановяване на едрите видове лешояди в България. На територията на парка вече е възстановен белоглавият лешояд, а черният лешояд загнезди в района на Котел и също идва да се храни на негова територия. Дейностите са съсредоточени в района на адаптационната волиера за освобождаване на лешояди – местността Каракютюк в ПП „Сините камъни“.

Източник: БТА