Oстеопорозата е сред десетте най-чести причини за инвалидизация

Над 70% от пациентите с остеоартрит са на възраст над 55г. – 60% от тях са жени

В Националния пресклуб на БТА, официално беше представена Ортопедична фондация за изследвания и обучение – ОРФИО. Новосформираната фондация има амбицията да бъде водеща ортопедична организация с активен ангажимент към висококачествено лечение и постоянното подобрение на резултатите за пациентите със заболявания на опорно-двигателната система. Целта на Фондацията е пациентите да получават високо качество на грижа, което да им позволи да водят пълноценен живот.

„Базирайки се на мултидисциплинарния подход ние ще дадем възможност на здравните специалисти, пациентите и техните близки да придобият знания и източници за превенция, диагностика и лечение на заболявания, свързани с костно-ставната патология“, заяви проф. д-р Пламен Кинов, председател на ОРФИО и началник на Клиниката по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Дегенеративните заболявания на опорно-двигателната система засягат над половин милиард души в световен мащаб (по данни от СЗО за 2019 г.). С честота над 365 млн., коляното е най-често засегнатата става. „Oстеоартрозата е една от болестите с най-голямо влияние върху функцията и независимостта на болните и е между 10-те най-чести причини за инвалидизация. Около 73% от пациентите с остеоартрит са на възраст над 55 години, а 60% от тях са жени“, допълни проф. Кинов.

Лечението на симптоматична остеоартроза на тазобедрената или колянната става включва цялостна оценка и избор на терапии от широк спектър от възможности, вариращи от интервенции в начина на живот и образование до перорални лекарства и хирургия за смяна на стави. Съвременното ендопротезиране е изключително успешна процедура за лечение на напредналата артрозна болест и е една от най-често извършваните ортопедични операции. У нас за изминалата 2022 г. са извършени около 13 000 операции за смяна на тазобедрени и коленни стави, а през 2019 г. – 11 600.

„С удължаването на продължителността на живота се очаква честотата на интервенцията допълнително да се увеличи, което увеличава финансовата тежест върху системата на здравеопазване в България. Оптимизирането на грижите за болните, които подлежат на хирургично лечение, налага създаване или адаптиране и приложение на специфична методика за оценка на резултатите сред пациенти с остеоартроза в България. Целта е възнаграждаването на подобрените резултати чрез спестяване на бъдещи допълнителни разходи. Именно това е един от проектите, по които ОРФИО работи активно – програма за измерване на резултати в ортопедични лечебни заведения в България и по-активно въвеждане на данни за пациентите в съществуващ вече артропластичен регистър, обхващащ целия цикъл на лечение на пациенти със сменена тазобедрена или колянна става. Той ще ни даде възможност да изследваме резултатите, за да може, както да оптимизираме грижата за пациента, така и да разберем по какъв начин да спестим средства. Когато имаме достатъчно данни и след направен анализ, ще ги споделим и ще изнесем препоръки какво може да се подобри в тази насока“, каза още проф. д-р Кинов.