Основното училище в село Крушаре става обединено

Министерството на образованието и науката даде съгласие Основно училище „Черноризец Храбър“ в с. Крушаре да бъде преобразувано в обединено. Това стана ясно от заповедта на просветния министър Красимир Вълчев, изпратена до Регионално управление на образованието – Сливен.

Предложението бе внесено в края на миналата година от кмета Стефан Радев за гласуване и получи одобрение на една от последните за 2020 г. сесии на Общински съвет-Сливен.

С влизането в сила на Закона за училищното и предучилищното образование беше въведена новата образователна структура обединено училище. В него се обучават ученици от I до X клас, а курсът на обучение им осигурява професионална или профилирана подготовка. Чрез професионалната подготовка учениците придобиват І степен на професионална квалификация или квалификация по част от професия. Преобразуването на училищната структура ще спомогне и за по-доброто обхващане на учениците до завършване на Х клас и ще намали риска от отпадането им от образователната система.

Кметът Стефан Радев припомни, че до идеята за преструктуриране на учебното заведение се е стигнало след множество разговори с жители на селото и директора на училището. Той допълни още, че преобразуването ще даде възможност на децата от Крушаре и околните села да посещават училище и стимул да не отпадат след завършено основно образование. Така след завършване на десети клас в обединената структура, ще могат да продължат своето обучение в професионално училище със същия профил.

Към момента в него се обучават 171 ученици в 10 паралелки от I до VII клас. С преобразуването му в обединено, се предвижда и разкриване на професионална паралелка от 26 ученици по специалност „Текстилно производство”, професия „Работник в текстилното производство”. Завършилите Х клас ученици ще придобият I степен на професионална квалификация и ще могат да продължат образованието си във II степен на гимназиалния етап в професионалните гимназии в град Сливен или да започнат работа по съответната специалност.

Сградата на училището е с необходимия капацитет за преобразуването му в обединено, в дворното пространство има приспособена рампа за ученици със специални потребности. Учебното заведение разполага с 13 класни стаи, включително кабинети по информационни технологии, по химия и кабинет за провеждане на занимания по интереси. Допълнително са на разположение още пет класни стаи, които в момента не се използват. Предвидено е в срок до месец май 2021 г. да се извърши ремонт на една класна стая. Професионалното обучение ще се провежда съвместно от педагогически специалисти от ОУ „Черноризец Храбър“, които имат необходимата квалификация и педагогически специалисти от ПГТО „Добри Желязков“ в гр. Сливен. Предвижда се учебните практики да се провеждат в работилницата на гимназията, като за целта ще бъде сключен договор между двете училища. Транспортът на учениците от с. Крушаре до град Сливен и обратно ще се поеме от бюджета на училището, чрез осигуряване на ученически карти за пътуване по транспортната схема на „Пътнически превози“ ЕООД-Сливен.