Още 3 дни птицевъди и свиневъди могат да кандидатстват за помощи от 70 млн. лв

Птицевъди и свиневъди имат само още 3 дни, през които могат да кандидатстват за подпомагане от 70 млн. лв., припомнят от ДФ „Земеделие“. Парите са по схемата за хуманно отношение към животните.

„Освен от контролирано здрави през последните години масовият потребител предпочита да купува продукти и от щастливи животни. Ето защо Европа стимулира сериозните инвестиции в хуманно отношение към животните, отглеждани за храна.

До 8 февруари фермерите, които са поели доброволни ангажименти за хуманно отношение към птици и свине, трябва да подадат заявление за финансиране. Помощта е разпределена по 35 000 000 лв. за стопаните на птици и свине и цели да компенсира допълнителните разходи или пропуснатите доходи на животновъдите.

Изплащането на държавната помощ за хуманно отношение към птиците ще започне от 22 февруари, а за свинете месец след крайната дата за подаване на заявленията.